Installation och Montering

Korrekt installation av ventilation och avluftning är avgörande för god förbränning och ger ett bekymmersfritt användande!

Placering

Cinderella är godkänd för användande i badrum, men får inte översköljas med vatten. Toaletten ska stå på hårt plant underlag och spalten mellan toaletten och golvet får inte täckas för.

Cinderella kan stå på värmegolv eftersom den inte behöver förankras i golvet. Det finns inga krav på placering i förhållande till brännbart material och Cinderella kan placeras i ouppvärmda utrymmen.

Inluft

Luften in till toalettrummet ska komma utifrån. Lock

Ventilens dimension ska vara minst 160 mm.

För att minimera kallras kan ventilen monteras nere vid golvet i väggen nära toaletten, eller i golvet under toaletten. Nödvändig luft sugs in genom toalettens botten.

Det är viktigt att toalettens luftbehov inte kommer i konflikt med t ex öppen spis eller köksfläkt. Av den anledningen är det bra om toalettrummets dörr hålls stängd och är tät. Frånluftsfläkt ska av samma anledning inte heller finnas i toalettrummet. Cinderella kommer suga ut eventuell fuktig luft i toalettrummet.

Inluft

Avluftning

Den inbyggda fläktens funktion är att kyla toaletten och att trycka ut fuktig luft från förbränningen genom en katalysator. Avluftningen sker dels genom fläkten och dels med naturligt tryck, så kallad skorstenseffekt.

Rörets totallängd får inte överstiga 5,5 meter. Röret ska gå 60 centimeter över tak där det kommer ut) för att bästa möjliga tryck ska uppnås.

Vid behov av vinklar, för att t ex gå förbi fönster eller takfot, görs dessa i första hand med upp till 4 stycken 30° vinklar, i andra hand max 2 stycken 45° vinklar. Det är viktigt att rörets dimension är 110x 3,4 mm hela vägen mellan toaletten och regnhatten. Röret ska ha slät insida och gärna av typen PP, standard avloppsrör för invändig dragning. Flexibla slangar och rör med mindre dimension fungerar inte. Vid frågor, kontakta din återförsäljare eller Fritidstoa ab.

Avluftning

  1. Ta upp hål för avluftning, antingen ut genom vägg (enklast) eller upp genom tak. Använd håltagare Ø111 mm. 5cm
  2. Montera ihop erforderliga rördelar. Använd gärna lite diskmedel så går det lättare att få ihop dem. Kapa det medföljande anslutningsröret till lämplig längd. 25 mm av anslutningsröret ska föras in i toalettens baksida och lika mycket i T-röret. Markera gärna 25 mm på röret innan, så du vet att röret är korrekt monterat i toaletten.
  3. Montera regnhatten. Tryck ner regnhatten till det tar stopp. OBS! Montera inget "insektsnät" över avluftningsrörets mynning.
  4. Ställ toaletten på plats och anslut till jordat uttag, 220-230 V, egen 10 A säkring.
  5. Starta Cinderella genom att trycka på strömbrytaren nere vid elanslutningen på toalettens baksida.

 

Vid felaktig montering av Cinderella upphör producentens garantiansvar. Ta kontakt med återförsäljaren eller Fritidstoa ab för råd och tips!


Klicka här för komplett bruksanvisning med installations- och monteringsanvisningar.